ความเหมาะสมในการให้ความเห็นทางการเมืองของผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549

 

รูปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

 


ไล่นายกฯ - คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นำทีมคณาจารย์เปิดแถลงข่าวล่าชื่อขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ้นจากนายกรัฐมนตรี เพราะขาดความชอบธรรมและจริยธรรมของผู้นำ อันเนื่องมาจากวิกฤตหุ้น ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.

 

รูปหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

ไล่"ทักษิณ" - คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ออกแถลงการณ์พร้อมล่ารายชื่อเรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างของผู้นำประเทศที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่คณะรัฐศาสตร์

 

ข่าวหน้าใน หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

 

-ล่าชื่อคณาจารย์-น.ศ.จี้ลาออก

"ทางคณจะเปิดให้คณาจารย์จากทุกคณะ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงชื่อสนับสนุนจนถึงวันที่ 3 ก.พ. จากนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางสื่อมวลชนในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้แม้ว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายกรัฐมนตรี กำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์นั้นก็ไม่มีผลต่อการดำเนินการครั้งนี้ และทางคณะไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นการกดดันหรืออย่างไร เพราะคิดว่าน.ส.แพทองธารเป็นเพียงนิสิตคนหนึ่งไม่ได้แตกต่างจากนิสิตคนอื่นๆ" ศ.ดร.อมรา กล่าว

 

ข่าวหน้าใน หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

 

-อาจารย์จุฬาฯลุกฮือจี้ให้ออก
 "
ถ้าการยื่นจดหมายเปิดผนึกครั้งนี้ ไม่มีการตอบรับจากนายกฯก็จะทำจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 ซึ่งขณะนี้กำลังทำการล่ารายชื่ออาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคณะอยู่ และนอกจากนี้ก็มี ศิษย์เก่าที่ทราบข่าวก็เข้าร่วมลงชื่อจำนวนมาก และส่วนเรื่องที่อาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์คนใดจะไปร่วมในวันที่ 4 ก.พ.นั้น เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่มีสิทธิ์ทำได้จึงไม่มีการปิดกั้น" ศ.ดร. อมรากล่าว

 

 

ข่าวหน้าใน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

 

นางอมรา  พงศาพิชญ์  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์จะล่ารายชื่ออาจารย์จากคณะอื่นด้วย  แต่จะไม่ไปร่วมชุมนุมกับม็อบนายสนธิวันที่ 4 ก.พ.เว้นแต่อาจารย์คนไหนจะไปก็ถือเป็นสิทธิส่วนตัว

 

 

ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549

 

Amara Pongsapich, dean of Chulalongkorn's political science faculty, said Mr Thaksin had a moral obligation to step down immediately.

After this, the constitution should be amended with the support of civil society and various organizations under the constitution to pave the way for a new election and consequently a new leader.

 

อธิการบดีออนไลน์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

 

ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ มหาวิทยาลัยไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเสรีภาพทางวิชาการถ้าอยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นเราก็ต้องรักษาไว้ เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เป็นความคิดของคนในสังคมนั้น ๆ

 

ฉะนั้นการที่คณาจารย์จำนวนหนึ่งมีความคิด ความเห็นก็เป็นความเห็นในส่วนบุคคลของเขา เราก็ไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นตรงนั้น แต่ก็มีคำถามตามมาว่าเมื่อมีคนจำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็น ในฐานะที่เป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ตาม มันคืออะไร ก็ต้องบอกตรง ๆ ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่บริหารงานโดยองค์คณะบุคคล อธิการบดีจะไปเที่ยวพูดอะไรก็ต้องแยกแยะบทบาทให้ชัดเจน เพราะพูดในฐานะสุชาดา กีระนันทน์ หรือในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัย และเป็นผู้แทนของสถาบัน

 

การที่มหาวิทยาลัยเป็นองค์คณะบุคคลหมายความว่าต้องได้รับ ได้มีการปรึกษาหารือ มีความเห็นชอบแล้วถึงได้พูดในฐานะสถาบันได้ สิ่งนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติปกติที่ทำเป็นอยู่ประจำเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางชัดเจน ยึดถือระบอบประชาธิปไตย และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งวิธีการดำเนินงานของเราถ้าจะเป็นความคิดในองค์รวมของสถาบันจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ ของคณะบุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัย ทั้งสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมคณบดีต่าง ๆ

 

ในสังคมปัจจุบันนี้มีข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ตนเห็นว่าใครที่พูดอะไรออกไปแล้ว เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพูดด้วย แต่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี คิดว่าทุกคนจะหันหน้าเข้ามาคุยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชาติสูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพราะปัญหาภายนอกรุมเร้าเข้ามา

 

ดังนั้นเมื่อมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเข้าใจถึงปัญหาที่กระแทกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะคุกคามต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงภายในของเราเอง ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้วิจารณญาณ ใช้สติปัญญาในการคิดไตร่ตรองให้ดี

 

ข่าวหน้าใน หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549

 

ศ.ดร.อมรา กล่าวว่า เรื่องเหล่านี้ไม่มีปัญหาอะไร คิดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลาย เพราะมีแรงสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกทุกแห่ง ทั้งจากโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลจากในและต่างประเทศ รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่เรียนในคณะรัฐศาสตร์ก็คงจะไม่มีปัญหาเช่นกัน ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเชิญนักวิชาการร่วมหารือที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นั้น ตนไม่มีความเห็น ไม่ทราบ คงจะไม่เข้าร่วมเนื่องจากมีภารกิจอื่นอยู่แล้ว

สำหรับจุดยืนของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กรณีที่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงและกดดัน รวมทั้งกรณีของบุตรสาวของนายกรัฐมนตรีจะวางตัวเช่นไรนั้น ขอยืนยันว่าไม่หวั่นไหว และไม่มีอะไร ส่วนที่ว่าจะเป็นการแตกแยกระหว่างคนจุฬาฯ หรือไม่นั้น เห็นว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ และเราก็คงแสดงความชัดเจนในจุดยืน และวิธีการทำงานของเราต่อไป

ข่าวหน้าใน หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549

 

เมื่อถามถึงความเห็นส่วนตัว และจะร่วมลงชื่อคัดค้านการดำรงตำแหน่งของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้น ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทร์ กล่าวว่า ก็เข้าใจว่าตนเป็นบุคคลสาธารณะ แต่ต่อให้พูดในฐานะส่วนตัวแต่พอลงข่าวก็ต้องพ่วงท้ายว่าในตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ ดังนั้น เรื่องนี้ขอเก็บไว้ในใจดีกว่า แล้ววันหลังค่อยคุยกันแบบกุ๊กกิ๊ก เพราะเคยเป็นเพื่อนร่วมเรียนมัธยมที่โรงเรียนมาร์แตร์เดอีมาด้วยกันมีแต่ให้กำลังใจ

 

....................................................

 

สุดท้ายขอให้ทุกท่านตัดสินใจเอาเองถึงความเหมาะสมในการแสดงความเห็นทางการเมืองของผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ท่าน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Thai Silk
+
รถมือสอง
+ รถยนต์ รถบ้าน
+ Toyota มือสอง Honda มือสอง Isuzu มือสอง
+
Benz มือสอง BMW มือสอง Mini มือสอง
+ Vios มือสอง Altis มือสอง Civic มือสอง Accord มือสอง