Internet
Prev Content Next

แนะนำ Internet

อินเตอร์เน็ตคืออะไร เราอาจมองอินเตอร์เน็ตได้สองมุมดังนี้คือ

เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์

อินเตอร์เน็ตเป็นเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เน็ตเวิร์กหนึ่ง โดยที่อินเตอร์เน็ตเป็นชื่อของเน็ตเวิร์กนี้ ที่บอกว่าใหญ่นั้นหมายถึงใหญ่ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ ในเชิงพื้นที่นั้นอินเตอร์เน็ตเป็นเน็ตเวิร์กที่มีขนาดครอบคลุมไปทั่วโลกและทุกทวีป เกือบทุกประเทศที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต และประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อินเตอร์เน็ตครอบคลุม ส่วนในเชิงปริมาณนั้นหมายถึงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่หรือเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากมาย ประมาณกันว่าเกินหลักล้าน

ตามจริงแล้วอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเดียว แต่อินเตอร์เน็ตประกอบขึ้นด้วยเน็ตเวิร์กหลาย ๆเน็ตเวิร์กด้วยกัน บางคนจึงเรียกอินเตอร์เน็ตว่า เน็ตเวิร์กของเน็ตเวิร์ก (Network of Networks)

แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่

เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์คงไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีข้อมูลที่ผู้คนต้องการทราบ อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ คือ มีข้อมูลจำนวนมหาศาลและทุกประเภทเก็บอยู่ และยังมีเครื่องมืออำนวยความสดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วย ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

วงการศึกษา

สำหรับในวงการศึกษาแล้วอินเตอร์เน็ตถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากในอินเตอร์เน็ตมีแหล่งความรู้เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถค้นหาและศึกษาได้อย่างเต็มที่ นอกจากจะศึกษาเองแล้วท่านยังสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นทั้งหลายที่สนใจในเรื่องเดียวกับท่าน โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ใก้ลหรือไกลก็ไม่เป็นปัญหา ครู นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบกัน มีมหาวิทยาลัยบางแห่งได้เปิดสอนวิชาบางวิชาผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างการใช้ Internet สำหรับการศึกษา

วงการวิทยาศาสตร์

ในวงการวิทยาศาสตร์ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งอำนวยความสดวกในการวิจัยและค้นคว้า ได้มีการสร้างฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เก็บไว้ในอินเตอร์เน็ต เช่น ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น ในงานวิทยาศาสตร์บางด้าน อินเตอร์เน็ตได้มีส่วนช่วยในการตีพิมพ์บทความ ที่บอกว่าตีพิมพ์บทความนั้นไม่ได้หมายถึงตีพิมพ์เป็นกระดาษ แต่ออกมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ในอินเตอร์เน็ตยังมีเครื่องมือด้านการคำนวณที่ก้าวหน้าด้วย คือ ในอินเตอร์เน็ตมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่จำนวนหนึ่งที่ให้บริการแก่บรรดานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

บรรดาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ใน Internet ที่มีให้ใช้สำหรับงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์

วงการธุรกิจ

ในวงการธุรกิจได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และทำการค้า การค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่า E-commerce เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย บริษัทใดที่ทำการค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นจะมีลูกค้าทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่ง หรือประเทศประเทศหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น amazom.com เป็นบริษัทที่ทำการขายหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต ลูกค้าของ amazon.com มาจากทั่วโลก ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศ ลูกค้าจากประเทศใดก็ได้หรือที่ไหนก็ได้สามารถสั่งซื้อหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยที่ตัวลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานของบริษัท


Prev Content Next