เรียบเรียงจาก...http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Techniques/ask_questions.htm

Ask Questions

ฉันมีคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ ๖ คน
เขาเหล่านั้นสอนฉันทุกอย่างที่ฉันรู้:
ชื่อของพวกเขาคือ
What และ Why และ When
และ
How และ Where และ Who

 Rudyard Kipling (from "Just So Stories)

 Click here to read more of this poem

 


ถาม "ทำไม" ๕ ครั้ง

จาก "What a Great Idea" โดยChic Thompson.

ถาม "ทำไม" เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และถาม "ทำไม" เพิ่มอีก ๔ ครั้ง

ตัวอย่างเช่น...

1. ทำไมเครื่องยนต์ดับ?
ฟิวส์ขาดเพราะเกินกำลัง
2. ทำไมมันเกินกำลัง?
ฝาประกับไม่มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ
3. ทำไมถึงไม่มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ?
เครื่องสูบชักทำงานไม่ดีพอ
4. ทำไมน้ำมันหล่อลื่นไม่ถูกสูบไป?
ฝาประกับเครื่องสูบชักสั่นและเสียหาย
5. ทำไมมันเสียหาย?
ไม่มีเครื่องกรอง,วัสดุในเครื่องสูบชักจึงชำรุด

....ดังนั้นจึงต้องติดตั้งเครื่องกรองก็จะแก้ปัญหานี้ได้

๖ คำถามสากล

สิ่งก่อเกิดของความคิดต้องอาศัยความจริงสากลที่ง่ายๆ มีเพียง ๖ ชนิดของคำถามที่บุคคลควรถามผู้อื่นคือ:

What?-อะไร?

Where?-ที่ไหน?

When?-เมื่อไร?

How?-อย่างไร?

Why?-ทำไม?

Who?-ใคร?

ท่านควรเขียนแผนภูมิในใจของปัญหาาที่ถูกรุมล้อมด้วยชนิดคำถามทั้ง ๖


           What         Where
             \         /          
              \       /          
               \      /    
      When -------------- Problem: -------------- How
                /     \
               /      \
               /       \
              Why       Who

Return to the Techniques Page

Last updated: 1st November 1997