เรียบเรียงจาก..http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Basics/distractions.htm

Coping with Daily Distractions

การขจัดสิ่งที่กวนใจประจำวัน

เราจะเอาชนะสิ่งที่กวนใจในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งขัดขวางและบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ (เช่น การดูแลเด็ก ดูแลพ่อแม่ที่ชรา งานที่น่าเบื่อ ความเจ็บป่วย เป็นต้น) ?

เว้นที่จะกล่าวถึงเวลาพิเศษสำหรับการคิด หรือสถานที่เหมาะกับการคิด..เช่นบางครั้งมุมๆหนึ่งของบ้านช่วยให้ท่านได้ปล่อยใจในการฟังและดื่มด่ำกับเสียงเพลง สถานที่เหมาะกับการลอยเรือ ออกไปวิ่งในตอนเช้า ฝึกโยคะ นั่งทำสมาธิ รำมวยจีน หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายกันในการสงบจิตใจ

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเด็กๆ ท่านจะพบว่าของเล่นเด็กบางสิ่งช่วยให้เกิดขบวนการคิดสร้างสรรค์ได้ การเล่นต่อรูป Jig-saw (เป็นการคิดหลายมิติ), เล่นสร้างกล่อง ขีดเขียนภาพ แสดงบทตัวละคอน พูดคุยหรือตั้งคำถามกัน ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้น

การเล่นเกมเหมือนงานอดิเรก สามารถพัฒนาการแก้ปัญหาและทักษะในการคิดสร้างสรรค์ มีเกมหลายชนิดที่เกี่ยวของกับการคิดที่ฉลาดให้คำตอบที่สร้างสรรค์ เช่นเกมตรวสอบในภาพเล็กๆ เกมกระดาน เกมไพ่ เกมคอมพิวเตอร์และการจำลอง เป็นต้น เป็นการฝึกหัดความคิดสร้างสรรค์แทบทั้งนั้น

พยายามใช้สิ่งที่กวนใจในชีวิตประจำวันเป็นการฝึกหัดความคิดสร้างสรรค์ ถ้าท่านเอางานน่าเบื่อและงี่เหง่ามาเปลี่ยนเป็นการเล่นกับมัน มันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับท่านทันที ยังพอมีเวลาอยู่แม้ท่านไม่สามารถสร้างความพยายามนี้ได้ แต่ในช่วงหนึ่งของเวลาทั้งวันท่านทำสิ่งที่เคยทำโดยสร้างเป็นสิ่งใหม่ให้กับตัวท่านได้ สำหรับงานดูแลเด็กๆ - จงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวท่านให้ได้ ช่วยการสร้างสรรค์ให้เกิดด้วยคุณค่าของเด็กเอง ท่านจะพบความสนุกถ้าท่านยอมรับมัน โปรดระลึกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาโดยสันดานของเด็ก มันจะกลายเป็นกำไรของชีวิตเมื่อเรานำมันออกมาใช้ให้ได้คำตอบที่สูงค่ากับปัญหาธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรา

สิ่งรบกวนในชีวิตประจำวัน สามารถจัดการเสียใหม่ด้วยความท้าทายที่จะค้นหาความสามารถที่สร้างสรรค์ให้เจอ กิจประจำ

วันหนึ่งๆของท่านสามารถให้โอกาสที่ท่านจะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ จริงๆแล้วถ้าท่านทบทวนสิ่งที่ทำในแต่ละสัปดาห์ ท่านจะพบว่าหลายอย่างท่านแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปอย่างสร้างสรรค์ทีเดียว แน่นอนเรามักไม่สังเกตุสิ่งเหล่านี้ ท่านกลับบอกตัวเองว่าอะไรที่ท่านทำนั้นไม่มีการสร้างสรรค์เสียเลย โปรดพึงระวังไว้นะ ถ้าท่านบอกตัวเองอย่างนี้เสมอๆ ท่านจะหลงเชื่อไปเลยว่ามันเป็นความจริง

การควบคุมสิ่งกวนใจและความจำเป็นในชีวิตประจำวันนั้น เป็นเรื่องท้าทายสำหรับเราทุกคน แม้แต่ในเวลาที่เรากินและนอน

เราก็สามารถจุดประกายของความคิดสร้างสรรค์ของเราได้ทั้งนั้น มันเป็นไปไม่ได้เชียวหรือ? ที่ในหนึ่งชั่วโมงต่อวันที่เราไม่สามารถมีได้เพื่อการสำรวจดูความสามารถและค้นหาหนทางของการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของตัวเราเอง

พลังแห่งการสร้างสรรค์ของเราสูญเสียไป เกี่ยวข้องกับสิ่งกวนใจในชีวิตประจำวัน เราจึงต้องหมั่นดูแลและเอาใจใส่อย่างมีสติตลอดเวลา ในสังคมที่เต็มไปด้วยเรื่องเครียดๆ เราไม่เคยเรียนรู้มากในการเอาใจใส่จดจ่อในบางเรื่อง ในสิ่งที่เรากำลังทำ การทำสมาธิเป็นแนวทางที่ดีทางหนึ่ง ที่ช่วยให้เราได้เจริญสติและมีความคิดสร้างสรรค์ได้

ผู้เขียนเคยได้ยินว่ามีคลินิกแพทย์คนหนึ่ง ได้วางตัวน๊อตและสกรูไว้เกลื่อนห้องพักคอยคนไข้ พบว่าไม่มีคนไข้คนใดเลยทีบ่นเรื่องการรอคอยพบแพทย์

ถ้าท่านต้องการผ่อนคลาย...จงไปตกปลา

เรียนรู้การรวมจินตนาการกับงานที่ทำอยู่ประจำวัน ใช้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ปรับปรุงชีวิตประจำวันของท่านให้ดียิ่งขึ้น

Return to Creativity Basics

Return to Creativity Web


Last updated: 4th August 1999