เรียบเรียงจาก...http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Basics/competency.htm

Enhancing Creative Competency

การเพิ่มพูนสมรรถนะในการสร้างสรรค์

อะไรคือสิ่งที่บุคคลต้องการเรียนรู้ (และกระทำ) เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการสร้างสรรค์ที่เป็นระบบสำหรับตนเอง ?

ขั้นแรกในการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ คือความเข้าใจและยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่า ท่าน คือ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่ง และท่านมีความสามารถที่จะพัฒนาให้มีมากขึ้นได้ด้วย --ท่านสามารถพัฒนาโดยการฝึกฝนและการเอาใจใส่ แต่ความเชื่อในความสามารถที่สร้างสรรค์ของท่านต้องเป็นความเชื่อขั้นมูลฐานก่อนอื่น อ่าน ข้อสันนิษฐานต่างๆ..หรือ..Affirmations ทุกๆเช้าและเย็น

ขั้นที่สองท่านต้องรับการบ่มนิสัยและเรียนรู้เพื่อคอยฟัง "เสียง" จากภายในของท่าน จากการหยั่งรู้ของท่าน เมื่อเกี่ยวข้องกับความต้องการค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง โปรดระวังบุคคลิภาพส่วนตัวของท่าน และข้อจำกัดทางความเชื่อที่อาจทำให้ท่านมองไม่เห็นคำตอบที่เป็นไปได้ต่างๆ -- จงรูจักตนเองอย่างถ่องแท้

อย่ากลัวความล้มเหลว ที่อาจเกิดจากหนทางที่ค้นพบ หรือแม้แต่ผลเสียหายที่มาจากการติเตียน เพราะนั่นอาจนำไปสู่การได้มาของความคิดใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วย

เปิดประตูสำหรับทางเลือกของคำตอบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

รักษาการบันทึกไว้ สำหรับความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับท่าน

เรียนรู้ การระลึกถึงความสามารถของท่านเองที่เคยมีมา เพราะนั่นจะทำให้ท่านมีความเข้าใจปัญหาที่เผชิญและมองเห็นอุปสรรคบางอย่างในการแก้ปัญหาได้ล่วงหน้า บางครั้งการแก้ไขอุปสรรคที่ยากก่อนเป็นการเสริมพลังให้ท่านมีมากขึ้น และบางครั้งสิ่งที่เหลือจะง่ายในการทำความเข้าใจกับปัญหานั้น จนกระทั่งต่อมาขบวนการแก้ปัญหาก็ทำให้ "สมองด้านมืด" หรือจิตใต้สำนึกของท่านสร้างคำตอบต่างๆปรากฏขึ้นได้

การเพิ่มความสามารถสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนขบวนการคิดทั้งสองแบบ ทั้งแบบแยกแยะและแบบรวมกัน (divergent and convergent thinking processes). เรียนรู้เพื่อสร้างวินัยให้กับจิตใจของท่าน เพื่อสรรหาคำตอบหลายอย่างที่เป็นไปได้กับปัญหาหนึ่งๆ ถือเป็นการพยายามเบื้องต้น -- ด้วยการระดมความคิด เป็นการเปิดทางหลายสายสำหรับไปพบคำตอบ บันทึกผลกระทบที่สร้างความรำคาญใจที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในขบวนการแก้ปัญหานี้ไว้ด้วย

ท่านต้องคำนึงถึงในบางกรณีที่ขบวนการคิดสร้างสรรค์ ท่านต้องเริ่มโดยการจัดระเบียบของความคิดที่หลากหลาย ประเมินประโยชน์ที่พึงมีต่อปัญหาเป็นการล่วงหน้าก่อน แล้วจึงนำความคิดนั้นมาสัมพันธ์กันเป็นคำตอบหนึ่งๆ อย่ากังวลใจถ้าท่านอาจต้องตัดความคิดที่ดีๆบางอย่างทิ้งไปบ้าง เพราะเนื่องจากข้อจำกัดของปัญหาหรือจากโครงการ เก็บรักษาความคิดเหล่านั้นไว้สำหรับโครงการอื่นหรืองานทางศิลปในคราวหน้าต่อไป

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งกำหนดภายใน แต่เกี่ยวข้องกับคุณค่าชีวิตในทางสังคมด้วย เราไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเพื่อตัวเราเองมิฉะนั้นมันก็จะถูกเก็บไว้ในใจ แม้แต่คนที่ซ่อนงานของเขาก็ยังต้องบันทึกความคิดของมันไว้บนกระดาษหรือบนผืนผ้าใบ ฯลฯ มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองเชิงสังคมเช่นไร มันน่าสนใจที่ควรเฝ้าดูศิลปินเพลงป๊อปขึ้นไปบนเวที (จะมีคนดูตอบสนองพวกเขาต่างๆนานา) ดนตรีนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของศิลป์สังคม

มีศิลปินชั้นแนวหน้าราว ๒,๐๐๐ คน ซึ่งอาจจะแสดงกันในห้องเล็กๆของพวกเขา (ในห้องอัดเสียง) ก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับบางพวกที่แสดงโดยเปิดเผย (บนเวทีแสดง) บางคนให้ผลดีของการแสดงทางด้านเท็คนิก ขณะที่บางคนแสดงผลทางด้านเท็คนิกไม่ดีแต่ให้ผลสูงด้านจินตนาการ เหล่านี้เป็นความหลากหลายที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอจำเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง

ความคิดสร้างสรรค์ถูกกำหนดโดยเค้าโครงทางสังคม ทั้งเป็นการแสดงออกทางด้านส่วนบุคคลและทั้งทางด้านสังคมด้วย วิธีการหนึ่งจะไม่มีความหมายอะไรหากไม่เป็นที่เข้าใจโดยการอธิบายทางสังคม ซึ่งให้ความหมายและประโยชน์กับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เท่าที่ผู้เขียนทราบ ในเร็วๆนี้จะมีรายงานการค้นคว้ามากมายที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ในแง่ทางสังคม

Return to Creativity Basics

Return to Creativity Web


Last updated: 4th August 1999