เรียบเรียงจาก...http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Techniques/imitation.htm

Imitation

การลอกเลียน

มีกี่ความคิดที่เกิดขึ้นโดยการริเริ่มใหม่อย่างแท้จริง ?

เป็นการยืนยันได้ว่า ความคิดใหม่ต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากการลอกเลียนจากความคิดอื่นก่อน แล้วพัฒนาต่อไปเป็นความคิดริเริ่มใหม่ของตนเอง ลองทำอย่างที่นักคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เคยกระทำมา: เลียนแบบ...เลียนแบบ...เลียนแบบ หลังจากที่ลอกเลียนจนเพียงพอแล้ว ท่านจึงจะพบความคิดที่ท่านพอใจและนำไปใช้ในรูปแบบอื่นๆที่แตกต่างกันต่อไป ความคิดริเริ่ม จึงหมายถึง ผลที่เกิดตามธรรมชาติโดยการแสวงหาด้วยความจริงใจ

Isaac Newton กล่าวว่า:

"ถ้าข้าพเจ้าอยากเห็นสิ่งที่ไกลๆ ข้าพเจ้าต้องยืนมองบนไหล่ของพวกยักษ์".

เหมือนเช่นคณะดนตรี the Beatles เริ่มเล่นเพลงผู้อื่นในตอนแรก J.S. Bach ลอกเลียนโน็ตเพลงคนอื่นอย่างไม่ลืมหูลืมตาในช่วงวัยชรา (เพื่อศึกษาดูเท่านั้น), Beethoven เล่นทุกแนวเพลงในสมัยของเขา และนักดนตรีแจ๊สมักแทรกคำร้องของเพลงป๊อบมาชดเชยในช่วงเล่นเดี่ยวเสมอ ความคิดทั้งหลายก็เป็นในทำนองเดียวกัน จึงเป็นเรื่องรำคาญใจของทนายความเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับกฏหมายสิทธิบัตรทางปัญญา แน่นอนความคิดหลายๆมักถูกนำไปใช้หาประโยชน์ของพวกมีจิตทางวัตถุนิยม เหมือนเช่นสิ่งอื่นๆ แต่ถ้าท่านหยั่งรู้ความคิดใดความคิดหนึ่งอย่างแท้จริงแล้ว นั่นคือความคิดของท่าน

คณบดี Willian R. Inge กล่าว่า:

"ความคิดริเริ่มคืออะไร ? คือความคิดที่ขะโมยมาแต่ตรวจจับไม่ได้"

T. S. Eliot กล่าวว่า:

นักกวีอ่อนหัดมักเป็นนักลอกเลียน; นักกวีที่ชำนาญแล้วมักเป็นนักขะโมย


Last updated: 26th October 1996