เรียบเรียงจาก...Why is e-learning important?
By Jane Knight, e-Learning Centre..http://www.e-learningcentre.co.uk/articles.htm

 

ทำไมต้อง e-learning?

นี่คือบทความที่เขียนให้นิตยสารสำหรับโรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน2003

ทำไม e-learning จึงมีความสำคัญ? 

เพราะมันเป็นการตกผลึกของรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษนี้ ...สำหรับนักเรียน นิสิต และสำหรับลูกจ้างที่ต้องการอบรม หรือผู้ต้องการพัฒนาอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล และครู เป็นต้น อันที่จริง ก็สำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้บางอย่างทั้งเป็นแบบทางการหรือเป็นแค่พื้นฐานธรรมดาทั่วไปก็ได้

 

นี่คือ … แปดแนวทางที่ข้าพเจ้าเห็นว่าทำไม e-learning จึงเป็นการปฏิวัติการเรียนรู้ที่สำคัญและพร้อมที่จะสาธยายแนวทางเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้สมทบตัวอย่างของ e-learning เป็นบริการฟรีทางอินเทอร์เนทไว้ด้วย เพียงแค่คลิ๊กลิ้งค์ไปยังหน้าใหม่เท่านั้นเอง

 1. e-Learning หมายถึง… ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเข้าห้องเรียนเหมือนปรกติ ท่านสามารถเลือกเวลาที่ท่านสะดวกเมื่อไรที่ท่านต้องการ เวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือในบริเวณห้องสมุด สำหรับนักเรียนแล้ว นี่เป็นสิ่งใหม่ มีความยืดหยุ่นในโลกของการเรียนรู้ ซึ่งแต่ก่อนเป็นการปิดโอกาส เพราะปัญหาไร้ความสามารถ หรือปัญหาต่างๆที่เกิดจากครอบครัว หรือเป็นเพราะสิ่งที่ท่านอยากเรียนอยู่ไกลค่อนโลก ต่อแต่นี้ไป จะไม่มี่ปัญหาทางภูมิศาสตร์ เพราะ e-learning นำการเรียนรู้มาสู่คน ไม่ใช่นำคนไปสู่การเรียนรู้ ดังตัวอย่างเช่น ถ้าท่านอยากฟังการบรรยายที่วิทยาลัย Gresham ในเมืองลอนดอน ท่านไม่ต้องไปที่นั่น แต่สามารถฟังได้โดยผ่านทางอินเทอร์เนทในที่ๆท่านอยู่ขณะนั้น หรือหากพลาดเวลาก็สามารถฟังผลการบันทึกได้ตลอดเวลา เช่น การบรรยายของศาสตราจารย์ Frank Close เรื่อง " A Giant Leap from Big Bang to Big Ben" ที่ผ่านมาในปี ค.ศ. 2000
 2. e-Learning หมายถึงการเรียนที่ไม่ต้องเบื่อหน่ายกับการต้องนั่งเผชิญหน้ากับครูในห้องเรียนอีกต่อไป หรือการเรียนรู้โดยการบอกกล่าว e-learning ทำให้การเรียนรู้น่าสนใจ เพราะเน้นถึงการโต้ตอบกัน หรือ "เรียนรู้โดยการกระทำ" ดังเช่น ถ้าท่านต้องการเรียนเรื่องของการพิมพ์ ท่านสามารถทดลองทำผ่านการนำเสนอแบบโต้ตอบกันได้ทันทีทันใด เช่น ตัวอย่างของ "What is a print", from MoMA the (Museum of Modern Art) ในเมืองนิวยอร์ค ท่านไม่ได้เพียงแค่เฝ้าดูการพิมพ์อย่างไรเท่านั้น แต่ท่านสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตัวท่านเองด้วย
 3. e-Learning ทำให้การเรียนตื่นเต้น มีส่วนร่วม และบังคับให้โต้แย้งและใช้เหตุผล วิชาที่ยากและน่าเบื่อ สามารถทำให้ง่าย ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และเป็นที่ชื่นชอบ e-learning ด้วย ดังตัวอย่าง เข่น ถ้าวรรณกรรมเช็คสเปียร์เป็นที่เย็นชาสำหรับท่าน ลองดูความมีชีวิตชีวาในวิดีทัศน์เรื่อง "วิชาเช็คสเปียร์ที่เปลี่ยนแปลง" ในห้องเรียนทางเคเบิล หรือถ้าท่านพบว่ามันยากที่จะเข้าใจแนวคิดชนิดของเลือด   ฉะนั้น ลองเล่น "เกมชนิดของเลือด" จากพิพิธภัณฑ์ทางอิเล็คโทนิคของสถาบันโนเบล ท่านก็สามารถช่วยชีวิตเหยื่อผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ ด้วยการให้เลือดพวกเขาอย่างถูกต้อง
 4. การเรียนเป็นกิจกรรมทางสังคม และ e-learning หมายถึง การได้รับประสบการณ์ในการเรียนที่มีพลังและความอุตสาหะไม่แค่จากเนื้อหาเท่านั้น แต่จากประโยชน์ของสังคมออนไลน์ และเครือข่ายทั้งหลายด้วย เพราะจะกระตุ้นให้ผู้เรียนสื่อสารกัน ร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้แก่กันและกัน โดยวิธีนี้ e-Learning สามารถสนับสนุนให้เกิด
 5. e-Learning ให้อำนาจผู้เรียนบริหารจัดการการเรียนของตนเอง ในความเหมาะสมของแต่ละคน เราแต่ละคนเรียนในวิธีการที่แตกต่างกัน การอ่าน การเฝ้าดู การสืบหา การค้นคว้า การปฏิสัมพันธ์ การทำงาน การสื่อสาร การร่วมมือ การปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ e-Learning หมายถึง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ทั้งทรัพยากรมนุษย์และวัตถุ ได้อย่างกว้างขวาง โดยวิธีนี้ แต่ละผู้เรียนสามารถมีความอิสระและมีประสบการณ์เอกเทศ เพราะเขาเหล่านั้นเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง  
 6. e-Learning ยังช่วยผสมผสานการเรียนกับกระบวนการทำงานเข้าด้วยกัน ในรูปขององค์กร ซึ่งเริ่มตระหนักถึงการเรียนที่ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น จริงๆแล้ว 70% ของการเรียนทั้งหมดเกิดขึ้นขณะที่แต่ละคนเริ่มการงานอาชีพ ซึ่งไม่ใช่การฝึกอบรมหรือศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่เรียนกันในทุกๆวันของชีวิตการทำงาน ในฐานะลูกจ้างที่ต้องกระทำเป็นกิจวัตร..ค้นหาข้อมูล อ่านเอกสาร สนทนากับผู้ร่วมงานและคนอื่น เป็นต้น กิจกรรมการเรียนแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้ e-learning สามารถสนับสนุนและกระตุ้นได้ในแต่ละองค์กร ฉะนั้น ถ้าพนักงานต้องการคำตอบสำหรับปัญหาต่างๆที่รวดเร็ว เขาไม่ต้องการตำราและสถานที่เพื่อการเรียนสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในอนาคต แต่เขาต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้และอย่างรวดเร็วด้วย ดังนั้น ทางออกที่สั้นและง่าย หาได้จาก "คำแนะนำทันที" (วิดีทัศน์ยาวสามนาทีจากบ้านเลขที่เก้า) หรือ "สิบนาทีของ JEDlets" เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการการเรียนรู้
 7. การเรียนรู้ย้ายเริ่มจากห้องเรียนไปสู่เครื่องคอมม์แบบตั้งโต๊ะ และเดี๋ยวนี้ไปสู่พีซีแบบพกพาแล้ว เป็นที่รู้กันว่า เรากำลังกลายเป็นเป็นมนุษย์เคลื่อนที่มากขึ้น 50% ของพนักงานเดี๋ยวนี้ใช้เวลานอกสถานที่ทำงานไม่น้อยกว่า 50% ของเวลาทำงาน เราแทบทุกคนเดินทางมากขึ้น (บนรถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน) ไปเยี่ยมสำนักงานอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น มีหลักฐานที่พอยืนยันว่า คนส่วนมากอยากใช้ประโยชน์จาก "เวลาที่เสียไป" นี้เพื่อการเรียนรู้ คำว่า m-learning ถูกใช้เพื่ออธิบายประโยชน์ของ พีซีพกพา และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้ พีซีพกพาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้เรียน ซึ่งสามารถถ่ายโอนเนื้อหาบทเรียน และนำมาดูได้สะดวก ดังนั้น ถ้าท่านชอบถ่ายโอนตัวอย่างที่ท่านสามารถดูและฟังจากการนำเสนอแบบ PowerPoint บนพีซีพกพา ลองดูบริการของ Presentation Studio Mobile client จาก Webex  หรือมิฉะนั้น ถ้าท่านต้องการดูว่าเนื้อหาการเรียนอย่างเป็นทางการมีการส่งผ่านไปยังปาล์มหรือพีซีพกพาได้อย่างไรบ้าง ลองถ่ายโอนตัวอย่างเนื้อหาจาก Trivantis.
 8. e-Learning ช่วยองค์กรบนความต้องการขั้นพื้นฐาน หลายๆองค์กรรายงานผลการพัฒนาเรื่องเวลาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางตลาดของการใช้เวลาได้เร็วขึ้น ลดเวลาการเรียนรู้ หมายถึงประหยัดค่าจ้างพนักงานและ ลดความสูญเสียโอกาส ยังช่วยเพิ่มความพอใจให้ลูกค้าและพนักงาน อันทำให้อัตราการใส่ใจของลูกค้าและพนักงานเพิ่มสูงขึ้น  สำหรับองค์กรทั้งหลาย e-learning มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและรักษาความก้าวหน้า และการแข่งขันในตลาดการค้าของพวกเขา

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุผลบางส่วน ที่ทำไม e-learning กำลังเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกิน หากแต่ว่า มีข้อด้อยของ e-learning หรือไม่?   ที่แน่ๆ ท่านต้องมีเท็คโนโลยีขั้นพื้นฐานรองรับ ผู้เรียนต้องการความน่าเชื่อถือจากระบบคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เนทด้วย เพื่อให้ได้ผลกำไรจากโอกาสการเรียนรู้ตามสาย และในขอบเขตองค์กรต่างๆ หรือองค์การในรูปบรรษัท สามารถกำหนดได้ว่า e-learning ( และ m-learning) ได้ผลหรือไม่

นี่คือ....ที่มาของศูนย์กลาง e-Learning เกิดขึ้น เพื่อช่วยองค์กรต่างๆที่ต้องการสร้างสรรค์ คำตอบของ e-learning ให้ใช้การได้ ไม่ใช่แค่ตั้งขึ้นและดำเนินไปภายใต้เท็คโนโลยี gee-wizz ล่าสุด แต่เพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในแง่ความเข้าใจปัญหาการเรียนของ ผู้เรียนของเขา องค์กรของเขาโดยรวม และพื้นฐานทางเท็คโนโลยีที่ติดตั้ง ตลอดจนพวกเขาพร้อมเริ่มก่อตั้งและนำไปปฏิบัติในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ได้ผล ถ้าท่านต้องกาค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ e-learning ลองอ่าน การนำทางของเราสำหรับ e-Learning.

เรียบเรียงจาก … e-Learning Centre 1994-2005  All Rights Reserved

Sample of Home Project

Sample of NewOrlean Ontour

Sample of Energy Conservation

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง :

 1. http://www.marcusevansbb.com/elearningevents/
 2. http://www.e-learningcentre.co.uk/
 3. http://www.e-earningcentre.co.uk/services/consultancy.html
 4. http://www.elearningjobcentre.co.uk/
 5. http://www.learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/index.html
 6. http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/showcase/index.html
 7. http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/vendors/index.html
 8. http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/conferences/index.html
 9. http://www.e-learningcentre.co.uk/Bookshop/index.html
 10. http://www.e-learningcentre.co.uk/pickofthemonth/index.htm
 11. http://www.e-learningcentre.co.uk/articles.htm
 12. http://www.e-learningcentre.co.uk/guide2elearning.htm
 13. http://elearningcentre.typepad.com/whatsnew
 14. http://feeds.feedburner.com/WhatsNewAtTheE-learningCentre.xml%2
 15. http://www.bloglines.com/sub/http://elearningcentre.typepad.com/whatsnew/index.rdf
 16. http://www.e-learningcentre.co.uk/eclipse/about.htm
 17. http://www.google.com/
 18. http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redirect-home/elearningcent-2http://scripts.affiliatefuture.com/AFClick.asp?affiliateID=13764&merchantID=690&programmeID=2266&mediaID=10535&tracking=&url=
 19. http://www.e-learningcentre.co.uk/articles.htm
 20. http://www.gresham.ac.uk/lectureWinReal.asp?vid_ID=7
 21. http://www.moma.org/whatisaprint/flash.html
 22. http://www.ciconline.org/bdp1/
 23. http://www.nobel.se/medicine/educational/landsteiner/index.html
 24. http://www.ninthhouse.com/product/iadvice/
 25. http://www.jedlet.com/demo.asp?lang=EN&cur=USD
 26. http://www.webex.com/downloads_ps.html
 27. http://www.lectora.com/mobile_pda_download.html
 28. http://www.presenter.com/converter.html
 29. http://www.e-learningcentre.co.uk/guide2elearning.htm
 30. Get Flash Plugin Free